Samenstelling en globale taakbeschrijving bestuur Regio Zuidoost-Brabant

Omdat binnen de regio nog niet alle functies zijn ingevuld kan na het op- en vaststellen van het regioplan wijziging in deze beschrijvingen worden aangebracht en kunnen ook functies worden toegevoegd.

Voorzitter
Geeft leiding aan het regiobestuur, zit de regioraad voor, coördineert het opstellen en ziet toe op de uitvoering van beleid en werkplan. Vertegenwoordiging van de regio naar buiten toe.

Secretaris
Verzorgt de informatiestromen binnen de regio, legt verslag van regioraad en regio bestuursvergaderingen, bewaakt de gemaakte afspraken, handelt in- en uitgaande post af en beheert het archief. Zorgt voor een actuele ledenadministratie.

Penningmeester
Ontwikkelt financieel beleid en voert dit uit, houdt de financiële administratie bij, maakt jaarlijks de begroting en meerjarenplanning, zorgt voor een financieel jaarverslag en ziet toe op de uitgaven en inkomsten.

Coördinator Communicatie
Is verantwoordelijk voor de interne en externe PR en berichtgeving, coacht de redactie van de nieuwsbrief. Opzetten en vormgeven van het PR-team, draagt mede zorg voor de werving van de regiomedewerkers.

Coördinator trainingen
Stuurt en stimuleert de trainers en het trainingsaanbod, geeft begeleiding aan trainers, stelt met de trainers het trainingsaanbod op en stelt de trainingsjaarverslagen samen. Vertegenwoordigd de regio op boven regionale trainingsaangelegenheden en is verantwoordelijk voor de administratie.

Coördinator spelteams
Is verantwoordelijk voor een voldoende aanbod van ledenactiviteiten op regionaal niveau voor alle leeftijdsgroepen. Zorgt dat regelmatig overleg plaatsvindt tussen activiteitencoördinatoren en leidinggevende van de speltakken. Tevens ziet hij er op toe dat de kwaliteit van het spelaanbod van de scoutinggroepen in de regio op een wenselijk niveau blijft. Coördinator groepsconsulenten Is verantwoordelijk voor voldoende contacten tussen de verschillende groepen van de regio, stuurt de groepsconsulenten aan. Zorgt mede dat activiteiten voor (bege)leiding worden georganiseerd.

Omdat binnen de regio nog niet alle functies zijn ingevuld kan na het op- en vaststellen van het regioplan wijziging in deze beschrijvingen worden aangebracht en kunnen ook functies worden toegevoegd.